Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων
σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου

Οι σύλλογοι-μέλη μας

Τι κάνουμε

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. εκπροσωπεί το Ερευνητικό, Επιστημονικό – Τεχνικό, Τεχνικό,  Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό των Συλλόγων Εργαζομένων του συνόλου των Ν.Π.Ι.Δ. Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων.