Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για περαιτέρω στήριξη των Ερευνητικών Κέντρων και του προσωπικού τους

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Υφυπουργέ,
Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Γενικέ Γραμματέα,


Αποτελεί αναμφισβήτητα παγκόσμια ανησυχία το μέγεθος εξάπλωσης του SARS-CoV-2 στον πλανήτη και ολόκληρη η ανθρωπότητα εναποθέτει τις ελπίδες της για την αντιμετώπιση της ασθένειας COVID-19 στην ερευνητική κοινότητα, ειδικότερα σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.
Στην προσπάθεια αυτή οι ερευνητικοί φορείς και συγκεκριμένα τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ μπορούν και πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο σε ερευνητικό, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ