Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για παροχές μητρότητας

Αγαπητή κα Σιταρένιου,

Σε συνέχεια του από τις 16.11.2020 ηλεκτρονικού μηνύματός σας, αναφορικά με το αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για τη χορήγηση των παροχών μητρότητας του δημοσίου στις εργαζόμενες μητέρες στα ΝΠΙΔ Ε.Κ. που κατατέθηκε στην 140η συνεδρίαση της ΣτΠ των Ε.Κ., και το οποίο έτυχε της καθολικής αποδοχής των μελών της συνόδου, υποβλήθηκε δε στον κ. Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω της Συνόδου των προέδρων των Ε.Κ. (αρ. πρωτ. 11457/16/10/2020), επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ