Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.: Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων στα ΔΣ των Ε.Κ.

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Γενικέ Γραμματέα,

Σε συνέχεια της συζήτησης στην 140η Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, αναφορικά με το θέμα: «Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι.» που τέθηκε από την Π.ΟΣ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. και μετά τη θετική εκ μέρους σας απόκριση, επανερχόμαστε για να σας καταθέσουμε εγγράφως την πρόταση της Ομοσπονδίας μας η οποία συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολογική έκθεση. Αν κρίνετε ότι απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, που ισχυροποιούν και επιπρόσθετα αποδεικνύουν τα καταγεγραμμένα περιστατικά και τους βάσιμους ισχυρισμούς μας, σας δηλώνουμε ότι πολύ ευχαρίστως μπορούμε να σας τα προωθήσουμε, εφόσον μας ζητηθεί.

Διαβάστε την πλήρη επιστολή εδώ