Τρέχοντα θέματα των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων και του προσωπικού τους

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Υφυπουργέ,
Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Γενικέ Γραμματέα,


με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε, εκ μέρους της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. και του συνόλου των μελών της, τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε.

Παράλληλα θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ήταν και είναι πάντοτε πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί σας, όπως και με κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα, στην κοινή μας προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τον αναγκαίο αναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων της Έρευνας, ώστε αυτή να αποτελέσει ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό για τη Χώρα μας, με κοινωνικό πρόσωπο και ουσιαστικό αντίκρισμα για κάθε πολίτη.

Με το πέρας του Θέρους και την έναρξη της Ακαδημαϊκής χρονιάς, αποφεύγοντας «εν θερμώ» μετεκλογικές κρίσεις και πρόωρα συμπεράσματα, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις απόψεις μας σε σχέση με αποφάσεις της παρούσας Κυβέρνησης που αφορούν τον τομέα Ε&Τ και ταυτόχρονα να επισημάνουμε τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά το αξιόλογο έργο των προκατόχων σας.

Μεταξύ αυτών, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Διαβάστε ολόκληρη της επιστολή εδώ