Επιστολή-Αίτημα νομοθετικής παρέμβασης προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΘΕΜΑ:

Α) Σύναψη συλλογικών συμβάσεων στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα.
Β) Ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα
στις Διοικήσεις των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων να συνάπτουν ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναντι ατυχήματος ή ασθένειας.
Γ) Χορήγηση των παροχών μητρότητας του δημοσίου στις εργαζόμενες μητέρες στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε την παρέμβασή σας προκειμένου να αρθούν με νομοθετική παρέμβαση από την πολιτεία τρία θέματα, τα οποία ταλανίζουν τους απασχολούμενους στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Σας ενημερώνουμε ότι παρόλες τις συνεχείς μας προσπάθειες για να δοθεί λύση από τα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, αυτό δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατό και εναπομένει σε εμάς η έσχατη λύση, της απευθείας επικοινωνίας μαζί σας, με το αίτημα της προσωπικής παρέμβασής σας, προκειμένου να συμβάλλετε στην οριστική επίλυση αγκυλώσεων και δυσλειτουργιών, που απασχολούν το προσωπικό στα ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ

Διαβάστε την προτεινόμενη από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. τροπολογία και αιτιολογική έκθεση εδώ