Δελτίο Τύπου για τις προκηρύξεις νέων θέσεων μέσω ΑΣΕΠ στα Ε.Κ.-Ι

Η προκήρυξη των θέσεων που εναπομένουν για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό καθώς και το Διοικητικό προσωπικό αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πρέπει να υλοποιηθεί για λόγους ισονομίας με το ίδιο, το υπάρχον σύστημα επιλογής του ΑΣΕΠ, που προκηρύχθηκαν όλες οι προηγούμενες θέσεις σε όλα τα Ερευνητικά Κέντρα. Στην αντίθετη περίπτωση, τυχόν διαφοροποίηση των διαδικασιών επιλογής της ίδιας κατηγορίας προσωπικού μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και μάλιστα επί τα χείρω, συνιστά άνιση και δυσμενή διακριτική μεταχείριση.
Η Πολιτεία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για το τραγικό αυτό αποτέλεσμα, οφείλει να αφουγκραστεί το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων αλλά και των Διοικήσεων των Ερευνητικών Κέντρων στο E.I. ΠΑΣΤΕΡ, E.KE.B.E. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» & ΕΛΚΕΘΕ και να προχωρήσει άμεσα στη λήψη ουσιαστικών νομοθετικών παρεμβάσεων για να αποκαταστήσει τη διαφαινόμενη αδικία. Καλείται με τη συνδρομή της να συμβάλει ώστε να τηρηθούν οι ίδιες διαδικασίες και κριτήρια για τις προκηρύξεις Ειδικού Επιστημονικού Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού σε όλα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, χωρίς εξαιρέσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο τύπου εδώ