Επιστολή-Αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορά τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης προϋπηρεσίας για την υπογραφή συμβάσεων έργου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,


Όπως γνωρίζετε, μετά τη ψήφιση του Ν.4387/2016 για το ασφαλιστικό (νόμος Κατρούγκαλου) υπήρξε αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών, με άμεση συνέπεια το συγκεκριμένο γεγονός να επηρεάσει δραματικά την υπογραφή συμβάσεων έργου, εξαιτίας της αύξησης που επέφερε στο συνολικό κόστος. Μια από τις λύσεις που προκρίθηκε σε κάποια ερευνητικά ιδρύματα ήταν η μετατροπή των συγκεκριμένων συμβάσεων σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για να ελεγχθεί η αύξηση του συνολικού κόστους, (εργαζομένων και εργοδότη).

Ο Ν.4354/2015, όμως, (Ενιαίο Μισθολόγιο), αρ.11, παρ.4, αναγνώριζε ως προϋπηρεσία μόνο την εξαρτημένη σχέση εργασίας στο δημόσιο και τους φορείς του με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόθεση για μαζική μετατροπή των συμβάσεων σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, γιατί οι περισσότερες ήταν έργου και αφορούσαν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε ολοκληρη την επιστολή εδώ