Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. λόγω παραίτησης μέλους

Μετά την έγγραφη παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Αριστείδη Νικολόπουλου που υποβλήθηκε στις 05/07/2021 λόγω αποχώρησής του από το ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΤΑ, το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προχώρησε στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού της ομοσπονδίας.
Τη θέση του Αριστείδη Νικολόπουλου καταλαμβάνει το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος που εκλέχτηκε με την παράταξη “Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία” στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας μας που έλαβαν χώρα στις 18/1/2020, η συνάδελφος από το ΑΘΗΝΑ, κα Δανάη Πλα Καρύδη, η οποία αποδέχθηκε με έγγραφη απάντηση της προς το Δ.Σ. της ομοσπονδίας τη σχετική πρόσκληση.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ