Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων ν.4796/2021

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Με δεδομένη την επικείμενη αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που κατατέθηκε ξαφνικά, υπό μορφή τροπολογίας, ψηφίστηκε και περιγράφεται στο ν.4796/2021 άρθρο 63, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Είναι σε όλους γνωστό ότι τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα από το 1995 και ανά πέντε χρόνια υποβάλλονταν στη διαδικασία αξιολόγησής τους από διεθνείς επιτροπές αξιολογητών, με αναγνωρισμένο κύρος και αμεροληψία, με συνέπεια η αξιολόγηση να γίνεται σεβαστή και εν τέλει αποδεκτή από το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας.

Τα αποτελέσματα δε των αξιολογήσεων στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του προσωπικού που απασχολείται στα ερευνητικά κέντρα-Ινστιτούτα που υπάγονταν στην ΓΓΕΤ, το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης καθώς και το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, που είναι οι νέοι ταλαντούχοι ερευνητές αλλά και οι ώριμοι επιστήμονες διεθνώς καταξιωμένοι. Επιπρόσθετα, οι αξιολογήσεις ανέδειξαν και τον προσδιορισμό της αξίας, της ποιότητας και της σημασίας του ερευνητικού συστήματος της χώρας, όπως αποτυπώθηκε από την εταιρεία RAND και έλαβε χώρα το 2011.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ