Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης “Κ. Θ. Δημαράς”

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ενστερνιζόμενο τις ανησυχίες του προσωπικού αλλά και της Διοίκησης του ΕΙΕ ανέκαθεν υποστηρίζει ότι η Βιβλιοθήκη “K.Θ. Δημαράς”, το προσωπικό, οι υπηρεσίες και οι πόροι της πρέπει παραμείνουν στο φυσικό τους χώρο που δεν είναι άλλος από το χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης “K.Θ. Δημαράς” δεν σχετίζεται και δεν αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η μεταφορά της σε άλλο φορέα θίγει ουσιωδώς την ιστορία του ΕΙΕ και της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας, αλλά και το μελλοντικό της ρόλο στην ελληνική έρευνα.

Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ