Προτάσεις Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την εφαρμογή μέτρων στα Ε.Κ.-Ι ενάντια στην πανδημία

Αξιότιμε κ. Συντονιστή της Συνόδου των Πρόεδρων των Ε.Κ.,
Αγαπητέ κ. Πλειώνη,

Με βάση τις εξελίξεις της πανδημίας στην χώρα και ειδικότερα στα Ε.Κ.-Ι και την παρακολούθηση των κρουσμάτων σε αυτά, καθώς και την καταγραφή της αγωνίας και των αιτημάτων των εργαζομένων τους, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. θέλει να θέσει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS COV-2 και των μεταλλάξεων του.

Η πολιτεία σε όλη την διάρκεια της πανδημίας από τον Φεβρουάριο του 2020, έχει προβεί με πολλές και διαφορετικές εγκυκλίους στη λήψη και τη διατήρηση , κατάργηση ή/και βελτίωση ήδη υφιστάμενων μέτρων, βάσει των εξελίξεων και πρακτικών πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV -2, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ