ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ΚΑΙ Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ Ε.Δ.Τ.Π. ΣΤΑ Ε.Κ.-Ι.

Το Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων, αποτελεί μια κατηγορία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που υποστηρίζει και διεξάγει την ερευνητική δραστηριότητα των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς συμμετέχει και συντονίζει ερευνητικά προγράμματα/έργα. Με το ισχύον καθεστώς απασχόλησης, 40 εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, το προσωπικό αυτό αδυνατεί να συμμετέχει ή και να συντονίζει Ερευνητικά έργα/προγράμματα, καθώς απαιτούνται φύλλα χρονοχρέωσης τόσο στα συγχρηματοδοτούμενα όσο και στα Ευρωπαϊκά έργα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού, να μην μπορεί να δηλωθεί με κάποιο ποσοστό χρόνου στις ομάδες υλοποίησης των έργων.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ