Θέσεις-αιτήματα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορούν Οικονομικά θέματα και απασχολούν τις Διοικήσεις των Ε.Κ.-Ι και το προσωπικό τους

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, οι ερευνητικοί φορείς με το διεθνούς κύρους επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, το υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των εργαστηρίων τους για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής, έχουν τα εχέγγυα και παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα που λειτουργούν πραγματικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, μέσω της Έρευνας και της Καινοτομίας.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η πολιτεία οφείλει με καίριες παρεμβάσεις της, να μεριμνά να δίνονται κίνητρα, ώστε τα Ε.Κ. να γίνονται περισσότερο εξωστρεφή, να έχουν τη δυνατότητα συνεργειών με άλλους ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να δημιουργούν spin off εταιρείες, προκειμένου να μεταμορφωθούν τα ερευνητικά δεδομένα σε προϊόντα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων και επιχειρήσεων, και εν τέλει στην ανάσχεση της οικονομικής κρίσης που έχουν επιφέρει η 12ετής κρίση, η πανδημία και τελευταία ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ