Αίτημα ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη μεταβολή του εβδομαδιαίου χρόνου συμβατικής απασχόλησης των ΕΤΕ

Προς: 1. Κύριο Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας

Κοιν.: 1. Κύριο Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2. Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας

3. Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Υφυπουργέ,
Επαναφέρουμε το αίτημα τροποποίησης του ωραρίου του Ειδικού ΕπιστημονικούΤεχνικού Προσωπικού που εργάζονται στα Ε.Κ.-Ι, ώστε να ακολουθεί αυτό της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού των Πανεπιστημίων (Ε.Τ.Ε.Π.), 26 ώρες κατ’ ελάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, όπως αναλυτικά περιγράφεται και πλήρως αιτιολογείται στην με αρ. πρωτ. 402 και ημερομηνία 16/6/2022 επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ., παράγραφος αριθμός 12, (παρακαλούμε δείτε την ά συνημμένη επιστολή).

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ