Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για θέματα του προσωπικού των ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι. που συζητήθηκαν στη συνεδρία της Συνόδου Προέδρων Ε.Κ. στις 14 Νοεμβρίου 2022

Χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση των μελών της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων που ελήφθη με την ολοκλήρωση της προχθεσινής συνεδρίας, και προβλέπει στις επόμενες ημέρες την αποστολή επιστολής προς την Πολιτεία στην οποία θα ζητείται η μεταβολή του εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης των ΕΤΕ (Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων) στα Ερευνητικά Κέντρα σε 26 ώρες, καθώς και η αντίστοιχη του μη ερευνητικού προσωπικού που απασχολείται στα ερευνητικά κέντρα με την συγγραφή και υλοποίηση των ερευνητικών έργων και προτάσεων, (Διοικητικό προσωπικό που συνδράμει στη συγγραφή των προτάσεων, Τεχνικό προσωπικό υποστήριξης των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, όπως Ηλεκτρονικοί, Μηχανουργοί κ.λ.π) σε 35 ώρες.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ

Βρείτε την προτεινόμενη τροπολογία εδώ