ΣΥΓΚΛΗΣΗ TOY 6oυ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. καλεί τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους των Συλλόγων – μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. στο 6o Πανελλαδικό Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 04 Φεβρουαρίου 2023 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Σας ενημερώνουμε ότι όσοι από τους αντιπροσώπους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν δια ζώσης στις 4/2/2023 στο ΕΙΕ, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους εξ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Zoom, σε ολόκληρη τη διάρκεια του συνεδρίου, από την έναρξή του μέχρι και τη λήξη του, καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω της πλατφόρμας «ΖΕΥΣ» που υπάρχει και λειτουργεί στο ΕΙΕ. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης, συμμετοχής και ψηφοφορίας στο συνέδριο σε όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο ΕΙΕ,θα ακολουθήσουν σε επόμενο μήνυμα της Ομοσπονδίας μας.

Βρείτε την πρόσκληση εδώ.