Υποτροφίες ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται στα Ε.Κ.-Ι.

Με την παρούσα επιστολή η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. επιθυμεί να αναδείξει τα προβλήματα που αφορούν μια σημαντική κατηγορία συναδέλφων οι οποίοι /-ες αποτελούν το μέλλον της ερευνητικής κοινότητας.
Οι συνάδελφοι που απασχολούνται στα Ε.Κ.-Ι. ΝΠΙΔ και βρίσκονται υπό καθεστώς υποτροφίας, πιο συγκεκριμένα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καλούνται άλλη μια χρονιά να αντιμετωπίσουν την εκβιαστική λογική του Ιδρύματος καθώς τα χρονικά περιθώρια υποβολής των τελικών παραδοτέων σε δύο κύκλους υποτροφιών (Β Κύκλου και «ώριμων διδακτορικών») βαίνουν προς την ολοκλήρωση τους. Το ΙΚΥ εκβιαστικά ζητάει από δεκάδες υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες να έχουν ολοκληρώσει τα διδακτορικά τους έως την 30η Σεπτεμβρίου με την απειλή να διεκδικήσει την επιστροφή του συνόλου των τροφείων με δικαστικά μέσα. Στην ουσία πρόκειται να ζητήσει από δεκάδες νέους/ες εργαζόμενους/ες επιστήμονες/ισσες την επιστροφή (έως και 36 μηνών) δεδουλευμένων. Το γεγονός αυτό είναι εκ φύσεως προβληματικό όταν αναφερόμαστε σε ερευνητική εργασία, καθώς μια μελέτη δεν είναι απαραίτητο ότι θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στον προγραμματισμένο χρόνο, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί ότι ο ερευνητικός αυτός χρόνος που έχει περάσει αποτελεί και εργασιακό χρόνο του εκάστοτε υποψηφίου πάνω στο αντικείμενό του.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ