Δικαίωση των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα από τα δικαστήρια της χώρας για την καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας

Τα δικαστήρια με συνεχείς οριστικές και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, δικαιώνουν τους εργαζόμενους στα ΝΠΙΔ Ε.Κ. που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας την αναδρομική χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας στους χώρους ενασχόλησής τους. Προηγήθηκαν συζητήσεις μεταξύ των Συλλόγων Εργαζομένων και των Διοικήσεων των Ε.Κ., οι οποίες αδυνατούσαν να χορηγήσουν το εν λόγω επίδομα επικαλούμενες έλλειψη νομοθετικού πλαισίου από την πλευρά της πολιτείας, μη έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αντίστοιχη αυτής που εκδόθηκε στα ΝΠΔΔ Ε.Κ., στα οποία χορηγείται το συγκεκριμένο επίδομα από τον Μάιο του 2012 έως και σήμερα.

Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ