Υποτροφίες ΙΚΥ στα Ε.Κ.-Ι., έκδοση ΚΥΑ που θα επιλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι Διδάκτορες

Αξιότιμες/οι κ.κ.
Με την παρούσα επιστολή η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. επιθυμεί να αναδείξει τα προβλήματα που αφορούν μια σημαντική κατηγορία συναδέλφων οι οποίοι /-ες αποτελούν το μέλλον της ερευνητικής κοινότητας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας απέστειλε στις 14/7/2023 επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς και είχε αναδείξει το πρόβλημα, καθώς και την πέρα από κάθε λογική απαίτηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών να διεκδικήσει την επιστροφή του συνόλου των τροφείων με δικαστικά μέσα, αν οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν είχαν ολοκληρώσει τα διδακτορικά τους σε ασφυκτική ημερομηνία παράδοσης.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ