Θέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την ίδρυση μη κρατικών – Ιδιωτικών πανεπιστημίων

Η κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων, με τον προκλητικό τίτλο «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο»!

Με βάση τις ανακοινώσεις της, θα περιλαμβάνει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων (ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων) και παρεμβάσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια, όπως την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας τους μέσω των ΕΛΚΕ, την «προσέλκυση διεθνούς πελατείας», τη «χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών από ιδιωτικά funds». Προεξοφλώντας την παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η κυβέρνηση επιδιώκει την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε συνέχεια των προηγούμενων νόμων-πλαισίων. Δε διστάζει μάλιστα να αξιοποιήσει το άρθρο 28, το οποίο προβλέπει ότι οι διακρατικές και ευρωπαϊκές συμφωνίες υπερτερούν του Συντάγματος.

Τα προβλήματα όμως των ΑΕΙ είναι γνωστά, όπως και η αιτία για αυτά και οφείλονται στη συστηματική υποχρηματοδότησή τους, στην ανεπάρκεια και την ελλιπή συντήρηση των ερευνητικών υποδομών μέσα σ’ αυτά, στις ελλείψεις προσωπικού όλων των κατηγοριών. Αντίστοιχη άλλωστε κατάσταση βιώνουμε και εμείς, ερευνητές/τριες και εργαζόμενοι/ες στα ερευνητικά κέντρα της χώρας.

Διαβάστε όλο το δελτίο τύπου εδώ