Συγκρότηση νέου ΔΣ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου, λόγω παραίτησης τακτικού μέλους

Μετά την έγγραφη παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. κας Δήμητρας Μακατσώρη που υποβλήθηκε στις 18/01/2024, το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προχώρησε στην αντικατάστασή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού της ομοσπονδίας.
Τη θέση της καταλαμβάνει το ά αναπληρωματικό μέλος που εκλέχτηκε με την παράταξη “Ενιαίο ψηφοδέλτιο” στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας μας που έλαβαν χώρα στις 04-15/02/2023, ο συνάδελφος από το ΕΚΤ κ. Θεόδωρος Μελαχροινίδης, ο οποίος αποδέχτηκε με έγγραφη απάντηση προς το Δ.Σ. της ομοσπονδίας τη σχετική πρόσκληση.
Μετά την αποδοχή συγκλήθηκε Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΙΙΔ στις 1/2/2024 που ομόφωνα αποφάσισε ότι τη θέση του Ταμία της ομοσπονδίας καταλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Βοηθός Ταμία, ο συνάδελφος Ευθύμης Παρώνης από το ΣΕ ΙΙΒΕΑΑ και τη θέση του Βοηθού Ταμία, ο συνάδελφος Γιώργος Πιπεράκης από τον ΣΕ ΙΤΕ.

Ως εκ τούτου η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. είναι η παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΕ ΙΤΕ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΕ ΕΚΕΤΑ)
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΕ ΕΚΕΤΑ)
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΡΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΣΕ ΙΙΒΕΑΑ)
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΣΕ ΙΤΕ)
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΣΕ ΙΤΕ)
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕ ΙΤΕ)
ΜΕΛΟΣ: ΠΛΑ ΚΑΡΥΔΗ ΔΑΝΑΗ (ΣΕ ΑΘΗΝΑ)
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΤΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΣΕ ΕΙΕ)
ΜΕΛΟΣ: ΝΕΣΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΕ ΕΚΕΤΑ)
ΜΕΛΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΙΔΗΣ (ΣΕ ΕΚΤ)

Διαβάστε το Δελτίου Τύπου της ΠΟΣΕΕΙΙΔ εδώ