Επικοινωνία

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 6504/2005, Ειδικός αριθμός 738-5737
Έδρα: ΕΙΕ, B.Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, 
ΑΦΜ:997337420, ΔΟΥ:ΙΖ ́ Αθηνών

Ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες?

Πρόεδρος: Μάλλιαρης Χρήστος,
Κιν.: 693 686 0969,
Εmail: maliaris@iceht.forth.gr

Αντιπρόεδρος: Βρέτος Νικόλαος,
Κιν.: 697 432 5775,
Εmail: vretos@iti.gr

Γενικός Γραμματέας: Ζήσης Αθανάσιος,
Κιν.: 694 441 7740,
Εmail: Zissis@certh.gr