Σύλλογοι-Μέλη

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. εκπροσωπεί το Ερευνητικό, Επιστημονικό – Τεχνικό, Τεχνικό,  Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό των Συλλόγων Εργαζομένων  στα Ν.Π.Ι.Δ. Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα της ΓΓΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγκεκριμένα τους:

 • Σ.Π. Ε.Ι.Ε.
  Σύλλογος Προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
 • Σ.Π. Ε.Ι.Π.
  Σύλλογος Προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)
 • Σ.Ε. Ι.Τ.Ε.
  Σύλλογος Εργαζομένων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Σ.Ε. Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
  Σύλλογος Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • Σ.Ε. Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΦΛΕΜΙΓΚ»
  Σωματείο Εργαζομένων στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Α. Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε.)
 • Σ.Ε. Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»
  Σύλλογος Εργαζομένων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ «Διόφαντος»)
 • Σ.Ε. Ε.Κ. «Αθηνά»
  Σωματείο Εργαζομένων στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
 • Σ.Ε. Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α.
  Σύλλογος Εργαζομένων στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
 • Σ.Ε. Ε.Κ.Τ.
  Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης