Παρεμβάσεις Ομοσπονδίας

Υποτροφίες ΙΚΥ στα Ε.Κ.-Ι., έκδοση ΚΥΑ που θα επιλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι Διδάκτορες

Επιστολή της ΠΟΣΕΕΙΔ προς το ΙΚΥ, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη ΓΓΕΚ και τους αρμόδιους υφυπουργούς και Γ. Γραμματείς με θέμα τις υποτροφίες ΙΚΥ και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην απόδοση των τροφείων στους δικαιούχους. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ζητά από την πολιτεία να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για άμεση έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα διευθετούνται οριστικά τα θέματα των υποτροφιών του ΙΚΥ.

Υποτροφίες ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται στα Ε.Κ.-Ι.

Επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.) με θέμα την χορήγηση υποτροφιών από το ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται στα ΕΚ-Ι και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την απόδοση των χρημάτων στους δικαιούχους.

Σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων έναντι ατυχήματος ή ασθένειας στα ΕΚ-Ι

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τις Διοικήσεις και το προσωπικό που απασχολείται στα Ερευνητικά Κέντρα και αφορά τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων έναντι ατυχήματος ή ασθένειας και να ζητήσουμε την προσωπική σας παρέμβαση και στήριξη στο αίτημα ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας που…

Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας στη δημόσια διαβούλευση στη Βουλή

Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Χρ. Μάλλιαρη στη δημόσια διαβούλευση στη Βουλή στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», που διεξήχθη στην αίθουσα Γερουσίας στη Βουλή,…

Θέσεις-αιτήματα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορούν Οικονομικά θέματα και απασχολούν τις Διοικήσεις των Ε.Κ.-Ι και το προσωπικό τους

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,Όπως γνωρίζετε, οι ερευνητικοί φορείς με το διεθνούς κύρους επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, το υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των εργαστηρίων τους για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής, έχουν τα εχέγγυα και παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα που λειτουργούν πραγματικά προς…

Καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι

επιστολή – αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προς τους κ.κ. Προέδρους των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων (Ε.Κ. – Ι) και τους εποπτευόμενους από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) Τεχνολογικούς Φορείς.

Με την επιστολή αυτή, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ζητά την καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι. από το έτος 2008 έως και σήμερα, προκειμένου να αναπληρωθούν οι υπάρχουσες κενές θέσεις όπως προβλέπεται στα οργανογράμματα των ΕΚ-Ι .

Προτάσεις Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την εφαρμογή μέτρων στα Ε.Κ.-Ι ενάντια στην πανδημία

Eπιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προς το Συντονιστή της Συνόδου των Πρόεδρων των Ερευνητικών Κέντρων, κ. Πλειώνη, αναφορικά με τις προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την εφαρμογή μέτρων ενάντια στην πανδημία, στα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα (Ε.Κ. – Ι).

Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης “Κ. Θ. Δημαράς”

Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης “Κ. Θ. Δημαράς” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Επιστολή της ΠΟΣΕΕΙΙΔ για την καταβολή στο 100% των τακτικών προϋπολογισμών στα Ε.Κ-Ι

Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας και τον Γεν. Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, με την οποία ζητά την άμεση εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσοστού επιχορήγησης, 10% του τακτικού προϋπολογισμού των Ε.Κ. για το έτος 2021, που προορίζεται για την κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού που απασχολούνται σε αυτά.

Πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για τη δημιουργία μισθολογίου στο ΕΔΤ Προσωπικό στα Ε.Κ.-Ι

Eπιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χ. Δήμα και τον ΓΓΕΚ Καθ. Α. Κυριαζή με πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την διαμόρφωση του μισθολογίου του ΕΔΤΠ των ΕΚ-Ι. Διαβάστε την επιστολή εδώ