Παρεμβάσεις Ομοσπονδίας

Επιστολή-Αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορά τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης προϋπηρεσίας για την υπογραφή συμβάσεων έργου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα

επιστολή – αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου), για μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης προϋπηρεσίας για την υπογραφή συμβάσεων έργου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα.

Eπιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε..Ι.Ι.Δ. και της ΠΕΒ, με θέμα την αναγνώριση των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ως χώρων εργασίας που ασκείται επικίνδυνη ή ανθυγιεινή δραστηριότητα

Κοινή επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε
Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου) και ΠΕΒ (Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων), για την
αναγνώριση των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Ιδρυμάτων ως χώρων εργασίας που ασκείται επικίνδυνη ή
ανθυγιεινή δραστηριότητα.

Eπιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια

Ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στις Διοικήσεις των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων να συνάπτουν ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναντι ατυχήματος ή ασθένειας. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ

Επιστολή-Αίτημα νομοθετικής παρέμβασης προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Επιστολή-αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που εστάλη προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας, για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους Εργαζόμενους των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων, η οποία απαιτεί διυπουργική συνεργασία.

Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για κινητικότητα στα ΕΚ-Ι

Πρόταση της ΠΟΣΕΕΙΙΔ για την δημιουργία μίας δεξαμενής κινητικότητας εργαζομένων
(ενός pool) στα Ε.Κ. για την αμοιβαία ανταλλαγή ή μετακίνηση εργαζομένων από ένα Ε.Κ.
σε άλλο, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο κέντρων, (Φορέας Αποχώρησης και
Υποδοχής), καθώς και όλων των εμπλεκόμενων εργαζομένων

Επιστολή-Αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για χορήγηση των παροχών μητρότητας στα ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι

Προς: Ομ. Καθηγήτρια κα. Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Συντονιστή της ΣτΠ των ΕΚ.-Ι Αθήνα, 8/10/20ΑΠ:346 Αξιότιμη και αγαπητή κα Στυλιανοπούλου, Σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος που υποβλήθηκε από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. στην 140η Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων στην οποία εκτελείτε χρέη Συντονιστή: “ Παροχές μητρότητας σε εργαζόμενες με σχέση εργασίας…

Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.: Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων στα ΔΣ των Ε.Κ.

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Γενικέ Γραμματέα, Σε συνέχεια της συζήτησης στην 140η Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, αναφορικά με το θέμα: «Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι.» που τέθηκε από την Π.ΟΣ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. και μετά τη θετική εκ μέρους σας απόκριση, επανερχόμαστε για να σας…

Επιστολή προς Προέδρους και μέλη των Δ.Σ. των Ε.Κ._Ι για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ στα Ε.Κ.-Ι με την ισχύ του ν.4712/2020

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι και μέλη των ΔΣ των ΕΚ.-Ι, Με τη ψήφιση του άρθρου 70 παρ.1, ν.4712 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020) «Μισθολογικά ζητήματα προσωπικού που ασχολείται σε έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους», δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό, που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα ή…

Πορεία ολοκλήρωσης των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Ε.Κ.

διευκρινίσεις για την έναρξη της διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής των 152 θέσεων ΕΔΤΠ των Ε.Κ.-Ι της ΓΓΕΤ.