Παρεμβάσεις Ομοσπονδίας

Αποστολή στοιχείων συμβάσεων ΙΔΟΧ και ΕΡΓΟΥ που έληξαν στο διάστημα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου & Μαΐου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι, Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στοιχεία, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και των τμημάτων προσωπικού των Ε.Κ. μέχρι και την Δευτέρα 8 Μαΐου 2020, σχετικά με τις συμβάσεις ΙΔΟΧ και ΕΡΓΟΥ που έληξαν εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 και δεν ανανεώθηκαν, καθώς και αυτών που έχουν…

Κανόνες για την ασφαλή επιστροφή στην εργασία του συνόλου των εργαζομένων στα Ε/Κ.-Ι, πρωτόκολλο διαχείρισης προσωπικού λόγω της ασθένειας COVID-19

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ με το διεθνούς κύρους επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, την τεχνογνωσία και τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των εργαστηρίων τους για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής,συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για τον περιορισμό του SARS-CoV-2 σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης, καθώς και θεραπείας, για την αντιμετώπιση της ασθένειας COVID-19.

Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για περαιτέρω στήριξη των Ερευνητικών Κέντρων και του προσωπικού τους

Θέμα: Περαιτέρω προτάσεις για το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Ερευνητικά Κέντρα εξαιτίας της πανδημίας, μέτρα στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και μεταπτυχιακών φοιτητών που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που είναι σε ισχύ.

Τρέχοντα θέματα των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων και του προσωπικού τους

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Υφυπουργέ, Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Γενικέ Γραμματέα, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε, εκ μέρους της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. και του συνόλου των μελών της, τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο που…