Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. λόγω παραίτησης μέλους

Ενημέρωση σχετικά με την ανασυγκρότηση του ΔΣ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. κατόπιν παραίτησης μέλους του ΔΣ.