ΕΔΤΠ

Καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι

επιστολή – αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προς τους κ.κ. Προέδρους των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων (Ε.Κ. – Ι) και τους εποπτευόμενους από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) Τεχνολογικούς Φορείς.

Με την επιστολή αυτή, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ζητά την καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι. από το έτος 2008 έως και σήμερα, προκειμένου να αναπληρωθούν οι υπάρχουσες κενές θέσεις όπως προβλέπεται στα οργανογράμματα των ΕΚ-Ι .

Πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για τη δημιουργία μισθολογίου στο ΕΔΤ Προσωπικό στα Ε.Κ.-Ι

Eπιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χ. Δήμα και τον ΓΓΕΚ Καθ. Α. Κυριαζή με πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την διαμόρφωση του μισθολογίου του ΕΔΤΠ των ΕΚ-Ι. Διαβάστε την επιστολή εδώ