Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες

Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για θέματα του προσωπικού των ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι. που συζητήθηκαν στη συνεδρία της Συνόδου Προέδρων Ε.Κ. στις 14 Νοεμβρίου 2022

Χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση των μελών της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων που ελήφθη με την ολοκλήρωση της προχθεσινής συνεδρίας, και προβλέπει στις επόμενες ημέρες την αποστολή επιστολής προς την Πολιτεία στην οποία θα ζητείται η μεταβολή του εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης των ΕΤΕ (Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων) στα Ερευνητικά Κέντρα σε 26 ώρες, καθώς και η αντίστοιχη …

Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για θέματα του προσωπικού των ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι. που συζητήθηκαν στη συνεδρία της Συνόδου Προέδρων Ε.Κ. στις 14 Νοεμβρίου 2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Αίτημα ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη μεταβολή του εβδομαδιαίου χρόνου συμβατικής απασχόλησης των ΕΤΕ

Μήνυμα της ΠΟΣΕΕΙΙΔ που στάλθηκε προς τον υφυπουργό Χρήστο Δήμα και τη Σύνοδο των Προέδρων σχετικά με την ανάγκη κατάθεσης τροπολογίας σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια της κυβέρνησης που να αφορά την εξομοίωση του ωραρίου των ΕΤΕ στα ΕΚ-Ι με αυτό των ΕΤΕΠ στα Πανεπιστήμια.