ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΟΣΕΕΙΙΔ

Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και για Αντιπρόσωπο της ΠΟΣΕΕΙΙΔ στη ΓΣΕΕ στις 04-02-2023 και 15-02-2023. Δείτε τα αποτελέσματα.