Επικίνδυνο και ανθυγιεινό

Δικαίωση των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα από τα δικαστήρια της χώρας για την καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας

Τα δικαστήρια με συνεχείς οριστικές και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, δικαιώνουν τους εργαζόμενους στα ΝΠΙΔ Ε.Κ. που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας την αναδρομική χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας στους χώρους ενασχόλησής τους. Προηγήθηκαν συζητήσεις μεταξύ των Συλλόγων Εργαζομένων και των Διοικήσεων των Ε.Κ., οι οποίες αδυνατούσαν να χορηγήσουν το εν λόγω επίδομα επικαλούμενες έλλειψη …

Δικαίωση των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα από τα δικαστήρια της χώρας για την καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας Διαβάστε Περισσότερα »

Eπιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε..Ι.Ι.Δ. και της ΠΕΒ, με θέμα την αναγνώριση των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ως χώρων εργασίας που ασκείται επικίνδυνη ή ανθυγιεινή δραστηριότητα

Κοινή επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε
Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου) και ΠΕΒ (Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων), για την
αναγνώριση των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Ιδρυμάτων ως χώρων εργασίας που ασκείται επικίνδυνη ή
ανθυγιεινή δραστηριότητα.