Επιστολή

Επιστολή-Αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορά τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης προϋπηρεσίας για την υπογραφή συμβάσεων έργου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα

επιστολή – αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου), για μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης προϋπηρεσίας για την υπογραφή συμβάσεων έργου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα.

Επιστολή-Αίτημα νομοθετικής παρέμβασης προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Επιστολή-αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που εστάλη προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας, για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους Εργαζόμενους των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων, η οποία απαιτεί διυπουργική συνεργασία.