Ερευνητικά Κέντρα

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

Νόμος πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημίων συμπεριλαβανομένης και της ερευνητικής δραστηριότητάς τους μέσω των ΕΛΚΕ. Κατ’ αντιστοιχία των ΕΛΚΕ, ο νόμος αυτός διέπει και την λειτουργία των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων.

Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας στη δημόσια διαβούλευση στη Βουλή

Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Χρ. Μάλλιαρη στη δημόσια διαβούλευση στη Βουλή στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», που διεξήχθη στην αίθουσα Γερουσίας στη Βουλή, μετά από πρόσκληση από την …

Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας στη δημόσια διαβούλευση στη Βουλή Διαβάστε Περισσότερα »