ΕΤΕ

Αίτημα ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη μεταβολή του εβδομαδιαίου χρόνου συμβατικής απασχόλησης των ΕΤΕ

Μήνυμα της ΠΟΣΕΕΙΙΔ που στάλθηκε προς τον υφυπουργό Χρήστο Δήμα και τη Σύνοδο των Προέδρων σχετικά με την ανάγκη κατάθεσης τροπολογίας σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια της κυβέρνησης που να αφορά την εξομοίωση του ωραρίου των ΕΤΕ στα ΕΚ-Ι με αυτό των ΕΤΕΠ στα Πανεπιστήμια.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ΚΑΙ Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ Ε.Δ.Τ.Π. ΣΤΑ Ε.Κ.-Ι.

πιστολή των Ομοσπονδιών Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου) και Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι (Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων), προς τον Συντονιστή και τα Μέλη της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, στην οποία καταγράφεται ένα κοινό αίτημά τους, για την επίλυση του οποίου απαιτείται νομοθετική παρέμβαση