Πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για τη δημιουργία μισθολογίου στο ΕΔΤ Προσωπικό στα Ε.Κ.-Ι

Eπιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χ. Δήμα και τον ΓΓΕΚ Καθ. Α. Κυριαζή με πρόταση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την διαμόρφωση του μισθολογίου του ΕΔΤΠ των ΕΚ-Ι. Διαβάστε την επιστολή εδώ