Νομοσχέδιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δελτίο τύπου της ΠΟΣΕΕΙΙΔ με το οποίο προκηρύσσει 24ωρη απεργία στα ΝΠΙΔ Ε.Κ που υπάγονται σε αυτήν, συμμετέχοντας έτσι στην απεργία της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου, ως διαμαρτυρία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας στη δημόσια διαβούλευση στη Βουλή

Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Χρ. Μάλλιαρη στη δημόσια διαβούλευση στη Βουλή στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», που διεξήχθη στην αίθουσα Γερουσίας στη Βουλή, μετά από πρόσκληση από την …

Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας στη δημόσια διαβούλευση στη Βουλή Διαβάστε Περισσότερα »

Στάση εργασίας της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. και συμμετοχή στα συλλαλητήρια στις 16/6/2021, μέρα ψήφισης του αντεργατικού σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας.

Το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου), καλεί όλους
τους εργαζόμενους στα Ερευνητικά Κέντρα & Ινστιτούτα σε στάση εργασίας
την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 με αφορμή την ψήφιση του νέου αντεργατικού
νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας στην Βουλή.

Θέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για το Σχέδιο Νόμου: «Για την Προστασία της Εργασίας»

Θέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για το Σχέδιο Νόμου: «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»»

ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΟΣΕΕΙΙΔ) για την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Πέμπτη 3/6/2021, και συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για την Πέμπτη 10/6/2021, ενάντια στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.