Θέσεις-αιτήματα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορούν Οικονομικά θέματα και απασχολούν τις Διοικήσεις των Ε.Κ.-Ι και το προσωπικό τους

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,Όπως γνωρίζετε, οι ερευνητικοί φορείς με το διεθνούς κύρους επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, το υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των εργαστηρίων τους για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής, έχουν τα εχέγγυα και παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα που λειτουργούν πραγματικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και …

Θέσεις-αιτήματα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορούν Οικονομικά θέματα και απασχολούν τις Διοικήσεις των Ε.Κ.-Ι και το προσωπικό τους Διαβάστε Περισσότερα »