Δελτίο Τύπου για τις προκηρύξεις νέων θέσεων μέσω ΑΣΕΠ στα Ε.Κ.-Ι

Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου) αναφορικά με τις επικείμενες προκηρύξεις θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Διοικητικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ στο Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ,
Ε.ΚΕ.Β.Ε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» & ΕΛΚΕΘΕ, καθώς επίσης μήνυμα-προτροπή της Ομοσπονδίας προς τους πρωτοβάθμιους συλλόγους-μέλη της να αναδείξουν το θέμα προς τα μέλη τους και να προχωρήσουν στην εξαγγελία 3ωρων στάσεων εργασίας σε ένδειξη στήριξης και συμπαράστασης προς τους συναδέλφους στα ανωτέρω Ε.Κ.-Ι.