Επιστολή-Αίτημα νομοθετικής παρέμβασης προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Επιστολή-αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που εστάλη προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας, για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους Εργαζόμενους των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων, η οποία απαιτεί διυπουργική συνεργασία.