Σύνοδος

Καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι

επιστολή – αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προς τους κ.κ. Προέδρους των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων (Ε.Κ. – Ι) και τους εποπτευόμενους από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) Τεχνολογικούς Φορείς.

Με την επιστολή αυτή, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ζητά την καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι. από το έτος 2008 έως και σήμερα, προκειμένου να αναπληρωθούν οι υπάρχουσες κενές θέσεις όπως προβλέπεται στα οργανογράμματα των ΕΚ-Ι .

Προτάσεις Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την εφαρμογή μέτρων στα Ε.Κ.-Ι ενάντια στην πανδημία

Eπιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προς το Συντονιστή της Συνόδου των Πρόεδρων των Ερευνητικών Κέντρων, κ. Πλειώνη, αναφορικά με τις προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την εφαρμογή μέτρων ενάντια στην πανδημία, στα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα (Ε.Κ. – Ι).