Υποτροφίες ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται στα Ε.Κ.-Ι.

Επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.) με θέμα την χορήγηση υποτροφιών από το ΙΚΥ σε Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται στα ΕΚ-Ι και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την απόδοση των χρημάτων στους δικαιούχους.