Υπουργείο εργασίας

Στάση εργασίας της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. και συμμετοχή στα συλλαλητήρια στις 16/6/2021, μέρα ψήφισης του αντεργατικού σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας.

Το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου), καλεί όλους
τους εργαζόμενους στα Ερευνητικά Κέντρα & Ινστιτούτα σε στάση εργασίας
την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 με αφορμή την ψήφιση του νέου αντεργατικού
νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας στην Βουλή.

Επιστολή-Αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορά τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης προϋπηρεσίας για την υπογραφή συμβάσεων έργου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα

επιστολή – αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου), για μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης προϋπηρεσίας για την υπογραφή συμβάσεων έργου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα.