ΙΔΟΧ

Επιστολή προς Προέδρους και μέλη των Δ.Σ. των Ε.Κ._Ι για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ στα Ε.Κ.-Ι με την ισχύ του ν.4712/2020

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι και μέλη των ΔΣ των ΕΚ.-Ι, Με τη ψήφιση του άρθρου 70 παρ.1, ν.4712 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020) «Μισθολογικά ζητήματα προσωπικού που ασχολείται σε έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους», δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό, που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά …

Επιστολή προς Προέδρους και μέλη των Δ.Σ. των Ε.Κ._Ι για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ στα Ε.Κ.-Ι με την ισχύ του ν.4712/2020 Διαβάστε Περισσότερα »

Αποστολή στοιχείων συμβάσεων ΙΔΟΧ και ΕΡΓΟΥ που έληξαν στο διάστημα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου & Μαΐου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι, Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στοιχεία, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και των τμημάτων προσωπικού των Ε.Κ. μέχρι και την Δευτέρα 8 Μαΐου 2020, σχετικά με τις συμβάσεις ΙΔΟΧ και ΕΡΓΟΥ που έληξαν εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 και δεν ανανεώθηκαν, καθώς και αυτών που έχουν παραταθεί για δεδομένο χρονικό διάστημα. …

Αποστολή στοιχείων συμβάσεων ΙΔΟΧ και ΕΡΓΟΥ που έληξαν στο διάστημα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου & Μαΐου 2020 Διαβάστε Περισσότερα »