Παροχές Μητρότητας

Επιστολή-Αίτημα νομοθετικής παρέμβασης προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Επιστολή-αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που εστάλη προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας, για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους Εργαζόμενους των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων, η οποία απαιτεί διυπουργική συνεργασία.

Επιστολή-Αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για χορήγηση των παροχών μητρότητας στα ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι

Προς: Ομ. Καθηγήτρια κα. Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Συντονιστή της ΣτΠ των ΕΚ.-Ι Αθήνα, 8/10/20ΑΠ:346 Αξιότιμη και αγαπητή κα Στυλιανοπούλου, Σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος που υποβλήθηκε από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. στην 140η Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων στην οποία εκτελείτε χρέη Συντονιστή: “ Παροχές μητρότητας σε εργαζόμενες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα …

Επιστολή-Αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για χορήγηση των παροχών μητρότητας στα ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι Διαβάστε Περισσότερα »