Προσωπικό

Θέσεις-αιτήματα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορούν Οικονομικά θέματα και απασχολούν τις Διοικήσεις των Ε.Κ.-Ι και το προσωπικό τους

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,Όπως γνωρίζετε, οι ερευνητικοί φορείς με το διεθνούς κύρους επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, το υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των εργαστηρίων τους για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής, έχουν τα εχέγγυα και παράγουν ερευνητικά αποτελέσματα που λειτουργούν πραγματικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και …

Θέσεις-αιτήματα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορούν Οικονομικά θέματα και απασχολούν τις Διοικήσεις των Ε.Κ.-Ι και το προσωπικό τους Διαβάστε Περισσότερα »

Καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι

επιστολή – αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προς τους κ.κ. Προέδρους των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων (Ε.Κ. – Ι) και τους εποπτευόμενους από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) Τεχνολογικούς Φορείς.

Με την επιστολή αυτή, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. ζητά την καταγραφή του τακτικού προσωπικού που αποχώρησε από τα Ε.Κ.-Ι. από το έτος 2008 έως και σήμερα, προκειμένου να αναπληρωθούν οι υπάρχουσες κενές θέσεις όπως προβλέπεται στα οργανογράμματα των ΕΚ-Ι .

Τρέχοντα θέματα των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων και του προσωπικού τους

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Υφυπουργέ, Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Γενικέ Γραμματέα, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε, εκ μέρους της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. και του συνόλου των μελών της, τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε. Παράλληλα θα θέλαμε να …

Τρέχοντα θέματα των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων και του προσωπικού τους Διαβάστε Περισσότερα »