Συνέδριο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΟΣΕΕΙΙΔ

Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και για Αντιπρόσωπο της ΠΟΣΕΕΙΙΔ στη ΓΣΕΕ στις 04-02-2023 και 15-02-2023. Δείτε τα αποτελέσματα.

Σύγκληση του 5ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. καλεί τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους των Συλλόγων– μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. στο 5ο Πανελλαδικό Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί
στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 2020 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.