Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης “Κ. Θ. Δημαράς”

Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης “Κ. Θ. Δημαράς” του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.