Προτάσεις Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την εφαρμογή μέτρων στα Ε.Κ.-Ι ενάντια στην πανδημία

Eπιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. προς το Συντονιστή της Συνόδου των Πρόεδρων των Ερευνητικών Κέντρων, κ. Πλειώνη, αναφορικά με τις προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για την εφαρμογή μέτρων ενάντια στην πανδημία, στα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα (Ε.Κ. – Ι).